Gia nhập thành viên

      Xin hãy chọn cách thức kích hoạt tài khoản.

Email , Mã số

GiaitriCHAT - Hướng dẫn gia nhập thành viên

Bắt đầu từ ngày 10/10/2013 Hệ thống chatroom sẽ áp đặt chính sách mỗi thành viên 1 tài khoản đăng nhập vào chatroom. Nếu đã đăng kí trước ngày 10/10 nhưng không thể đăng nhập, xin bấm vào đây để chuyển đổi hoặc xem hướng dẫn để tạo tài khoản mới.

Cách 1 - Email: Gửi link kích hoạt vào email của bạn.

 • Điền địa chỉ email, mã đăng kí vào ô trống sau đó Bấm nút Gửi email
 • Vào email này và kích vào link bên trong email để kích hoạt tài khoản chuẩn bị đăng kí
 • Điền vào Nick và Pass để tạo tài khoản .

Cách 2 - Mã số: Kích hoạt mã số nếu bạn không có Email, Google, Yahoo, Facebook

 • Điền mã số cung cấp vào ô trống bên dưới để kích hoạt tài khoản chuẩn bị đăng kí
 • Khi kích hoạt song, Điền vào Nick và Pass để tạo tài khoản .

Cách 3 - Google, Yahoo, Facebook: Sử dụng những dịch vụ phổ biến này để kích hoạt
   (Lưu ý : chỉ áp dụng cho những ai đã có tài khoản ở những website này)

 • Chọn dịch vụ mà bạn đã có tài khoản
 • Kích vào link để vào website của dịch vụ này
 • Đăng nhập vào tài khoản của dịch vụ 
 • Sau khi đăng nhập xong, hệ thống sẽ tự chuyển lại trang này .
  Điền vào Nick và Pass để tạo tài khoản .

Lưu ý: Mỗi địa chỉ email chỉ được sử dụng 1 lần.